Welke stappen doorlopen we samen, op weg naar een succesvolle poductie?


VERTEL MIJ MEER

Het gehele proces van idee tot uitzending


U heeft een verhaal te vertellen of een evenement te registreren en wil daarmee een groot publiek, waaronder uw doelgroep bereiken? Dat kan. Natuurlijk begint alles met een goed gesprek om uiteindelijk tot communicatieve en professionele content te komen. Samenwerking staat daarin voorop, u weet immers als geen ander wat uw boodschap en doelen zijn.
Hieronder ziet u een overzicht van de stappen die we samen zetten.
Natuurlijk is elke productie maatwerk en is alles mogelijk.

Communicatiebehoefte / doelgroep


Deze stap begint bij u. Welke communicatiebehoefte heeft u en wie wilt u bereiken? Wanneer u deze vragen aan uzelf stelt, vormen die de basis van ons eerste gesprek.

De verkenning


U heeft ons gevonden en wij plannen graag een eerste gesprek in. Samen bespreken we de mogelijkheden, de doelen en de middelen. Ook bespreken we weloverwogen welke media het meest geschikt zijn voor uw boodschap.
Overweegt u een televisie- of radioprogramma, een registratie of wellicht een effectieve reclamecampagne? In dit gesprek wordt duidelijk of uw verhaal informatief genoeg is voor uitzending in de reguliere zendtijd op radio of televisie.
Misschien blijkt het beter om voor commerciële zendtijd te kiezen. Wij adviseren u natuurlijk over de verschillende mogelijkheden.

Afspraken maken


Nadat alle keuzes zijn gemaakt, uw doelgroep en de haalbaarheid zijn overeengekomen, dan leggen wij deze vast in een ‘Productie- en uitzendovereenkomst’. Hierin worden alle details en financiële afspraken vastgelegd. Ook komen zaken zoals planning, eigendomsrechten en portretrecht aanbod.
Is er gekozen voor communicatie via onze commerciële zendtijd, dan volgt een reclamecontract.

Aan de slag


Wanneer uw productie geschikt is voor uitzending buiten de commerciële zendtijd om, dan wordt de productie van uw content volledig onder de verantwoordelijkheid van de Omroep West redactie uitgevoerd. Vaak met eigen productiemiddelen en vakmensen.
Ook kan Omroep West besluiten deze aan betrouwbare producenten of programmamakers uit te besteden, natuurlijk altijd in overleg met u. Wij houden u up-to-date van alle productiestappen en planning zoals deze zijn overeengekomen.
Mocht uw boodschap in commerciële zendtijd worden uitgezonden, dan gaan wij aan de slag met het maken van een mooie commercial. U leest daar meer over op deze pagina.

Facturatie


Wanneer is overeengekomen dat u een financiële bijdrage levert aan contentproductie binnen de reguliere zendtijd, dan is er vaak sprake van programmasponsoring. Binnen de Mediawet kunnen wij als publieke regionale omroep niet zomaar derden onze programma’s laten financieren en is sponsoring voor ons vaak de enige manier om een bijdrage te verantwoorden.
Dit wordt in het voorgesprek uitvoerig met u besproken. De facturatie vind plaats in delen: 20% na ondertekening van de overeenkomst, 40% vooraf aan de productiewerkzaamheden en 40% na oplevering en distributie/uitzending van de content.

Uitzenden, promotie en distributie van de content


Het is zover, de productie is afgerond. De content wordt in alle gevallen op één of meer van de kanalen van Omroep West uitgezonden volgens de overeengekomen planning. Ook wordt de content voor u beschikbaar gemaakt via een url of bestand.
In het voorgesprek zijn afspraken gemaakt over promotie van de content. Omroep West zet vaak de eigen kanalen in ter promotie van de content, maar het inzetten van extra promotiekanalen zoals reclamezendtijd is ook bespreekbaar.

Evaluatie


Nadat uw content is uitgezonden of gedistribueerd, volgt er een evaluatiegesprek. Wij geven hierin informatie over het bereik en de impact die wij met de content voor u hebben kunnen realiseren.
Ook kunnen er aanvullende afspraken gemaakt worden over herhalingen of het beschikbaar stellen van de content aan andere partijen.

De Mediawet


In Nederland zijn dertien regionale publieke omroepen. De regionale publieke omroepen zijn de nieuws- en informatiezenders in de regio. Zij kunnen als calamiteitenzender ingezet worden tijdens rampen in de regio via de radio.
Bij de productie van content voor derden of sponsoring volgen wij te allen tijde de bepalingen van de Mediawet. Het Commissariaat van de Media ziet toe op de handhaving hiervan. Lees meer.

Ja, ik wil meer weten over de mogelijkheden


Stuur een bericht naar een van onze adviseurs.


  Algemene contactgegevens


  West Producties
  Laan van ’s Gravenmade 2
  2495 AJ Den Haag
  070 – 307 88 00
  leads@omroepwest.nl